ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

ក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យា Huawei របស់ចិនបាននិយាយថា


- ក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យា Huawei របស់ចិនបាននិយាយថាខ្លួននឹងដាក់ដំណើរការប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ Harmony ថ្មីរបស់ខ្លួនដែលជាប្រព័ន្ធមួយមិនចាំបាច់ប្រើប្រព័ន្ធ Android របស់ស.រ.អា នៅក្នុងប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទដៃស្មាតហ្វូនរបស់ខ្លួន នៅថ្ងៃទី ២ ខែមិថុនា ដែលជាការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពដ៏ធំបំផុតរបស់ខ្លួនក្នុងគោលបំណងស្តារឡើងវិញ នូវការខូចខាតពីការដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់សហរដ្ឋអាម៉េរិក លើអាជីវកម្មទូរស័ព្ទចល័តរបស់ខ្លួន។

#ប្រភព Reuters

 

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង