ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

ប្រធានាធិបតីអ៊ីរ៉ាក់ លោក Barham Salih បាននិយាយកាលពីថ្ងៃអាទិត្យថា


- អ៊ីរ៉ាក់៖ ប្រធានាធិបតីអ៊ីរ៉ាក់ លោក Barham Salih បាននិយាយកាលពីថ្ងៃអាទិត្យ ថាទឹកប្រាក់ប្រមាណ ១៥០ ពាន់លានដុល្លារត្រូវបានគេលួច តាមរយៈការរត់ពន្ធប្រេងទៅក្រៅប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ ក្រោមរូបភាពកិច្ចព្រមព្រៀងពុករលួយជាច្រើនចាប់តាំងពីការលុកលុយ ដឹកនាំរបស់សហរដ្ឋអាម៉េរិក នៅអ៊ីរ៉ាក់ ក្នុងឆ្នាំ ២០០៣ មក។

#ប្រភព CNN

 

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង