ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

បទឈប់បាញ់រវាងអ៊ីស្រាអែល និងក្រុមហាម៉ាស បានអនុវត្តបានបីថ្ងៃហើយ


មជ្ឈឹមបូព៌ា៖ បទឈប់បាញ់រវាងអ៊ីស្រាអែល និងក្រុមហាម៉ាស បានអនុវត្តបានបីថ្ងៃហើយ កាលពីថ្ងៃអាទិត្យខណៈអ្នកសម្រុះសម្រួលបាននិយាយទៅកាន់ភាគីទាំង២ ឲ្យបន្តរក្សាភាពស្ងប់ស្ងាត់ បន្ទាប់ពីបានកើតមានការប្រយុទ្ធគ្នាដ៏អាក្រក់បំផុត នៅក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំមកនេះ។

#ប្រភព Reuters

 

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង