ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

ចំនួននៃការលែងលះគ្នា ដែលបានកត់ត្រា នៅក្នុងប្រទេសចិន បានធ្លាក់ចុះជាង ៧០% ក្នុងត្រីមាសទីមួយឆ្នាំ២០២១នេះ


- ចិន៖ ចំនួននៃការលែងលះគ្នា ដែលបានកត់ត្រា នៅក្នុងប្រទេសចិន បានធ្លាក់ចុះជាង ៧០% ក្នុងត្រីមាសទីមួយឆ្នាំ២០២១នេះ ចាប់តាំងពីរដ្ឋាភិបាលចិន បានដាក់ចេញនូវបទបញ្ជាទុកពេលមួយរយៈ ឲ្យគូស្វាមីភរិយា ត្រជាក់ចិត្តមុនពេលសម្រេចចិត្តលែងលះគ្នា។

#ប្រភព CNN

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង