ព័ត៌មានជាតិ

អាជ្ញាធរខេត្តតាកែវ សម្រេចបិទខ្ទប់ភូមិចំនួន ០៤ មានភូមិស្មៅខ្ញី ភូមិចក ភូមិពូនភ្នំ រលាំងគ្រើល ឃុំត្រពាំងសាប ស្រុកបាទី


អាជ្ញាធរខេត្តតាកែវ សម្រេចបិទខ្ទប់ភូមិចំនួន ០៤ មានភូមិស្មៅខ្ញី ភូមិចក ភូមិពូនភ្នំ រលាំងគ្រើល ឃុំត្រពាំងសាប ស្រុកបាទី ដែលជាតំបន់មានអ្នកវិជ្ជមាន កូវីដ-១៩ បានប៉ះពាល់ដោយផ្ទាល់និងប្រយោជន៍ជាច្រើននាក់នៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍ ២០ កុម្ភៈ។

ព័ត៌មានជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង