ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

ប្រទេសថៃ​ បានចាប់ផ្តើមចាក់ថ្នាំបង្ការជំងឺកូវីដ-១៩​ ដល់ព្រះសង្ឃពុទ្ធសាសនា​ ក្នុងប្រទេសនេះ​ នៅសប្តាហ៍នេះ​


ប្រទេសថៃ​ បានចាប់ផ្តើមចាក់ថ្នាំបង្ការជំងឺកូវីដ-១៩​ ដល់ព្រះសង្ឃពុទ្ធសាសនា​ ក្នុងប្រទេសនេះ​ នៅសប្តាហ៍នេះ​ ជាមួយនឹងក្តីសង្ឃឹមថា​ ខ្លួននឹងបង្កើនការការពារដល់ព្រសង្ឃ​ ដើម្បីឲ្យបំពេញកិច្ចការសាសនា​បានដោយសុវត្ថិភាព៕
ប្រភព​៖​ CNA

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង