ព័ត៌មានជាតិ

សូមអំពាវនាវដល់ #ប្រជាពលរដ្ឋ ដែល​បានទៅ ហាង DOLCE & GABBANA ដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅ ជាន់ផ្ទាល់ដី នៃអគារវឌ្ឍនៈ, ផ្លូវមុន្នីវង្ស សង្កាត់ស្រះចក ខណ្ឌដូនពេញ


 សូមអំពាវនាវដល់ #ប្រជាពលរដ្ឋ ដែល​បានទៅ

 ហាង DOLCE & GABBANA ដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅ ជាន់ផ្ទាល់ដី នៃអគារវឌ្ឍនៈ, ផ្លូវមុន្នីវង្ស សង្កាត់ស្រះចក ខណ្ឌដូនពេញ
 កន្លែងលក់អាហារ ស្ថិតលើផ្លូវលេខ ១០៨ ស្ថិតនៅជាប់ខាងកើតអគារកាណាឌីយ៉ា និងអគារការិយាល័យ RainTree​

​ ចាប់ពីថ្ងៃទី៥ ដល់ថ្ងៃទី ១៥ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២១

 មូលហេតុ៖ #អ្នកជំងឺកូវីដ១៩​​ គឺជាបុគ្គលិកធ្វើការនៅហាង DOLCE & GABBANA ហើយទៅទិញអាហារនៅកន្លែងលក់អាហារស្ថិតនៅលើផ្លូវ ១០៨

សូមដាក់ខ្លួន ដាច់ដោយឡែក និងយកចិត្តទុកដាក់ តាមដានសុខភាពរបស់ខ្លួនរយៈពេល ១៤ ថ្ងៃ ចាប់ពីថ្ងៃដែលអ្នកបានប៉ះពាល់ ឬបានទៅទីកន្លែងមានហានិភ័យនេះ។

ព័ត៌មានជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង