ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

យ៉ាងហោចណាស់មនុស្ស ៦,០០០ នាក់ ក្នុងនោះរួមមានអនីតិជនប្រហែល ១,៥០០ នាក់បាននាំគ្នាហែលទឹកពីម៉ារ៉ុក


- អេស្ប៉ាញ៖ យ៉ាងហោចណាស់មនុស្ស ៦,០០០ នាក់ ក្នុងនោះរួមមានអនីតិជនប្រហែល ១,៥០០ នាក់បាននាំគ្នាហែលទឹកពីម៉ារ៉ុក ទៅកាន់ព្រំប្រទល់ Ceuta នៃប្រទេសអេស្ប៉ាញ ដែលជាលំហូរនៃការធ្វើចំណាកស្រុកខុសច្បាប់ដ៏ធំបំផុតមួយ នៅទីនោះក្នុងរយៈពេលតែមួយថ្ងៃ។
#ប្រភព CNN

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង