ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

ធនាគារ Bank of America Corp បានឲ្យដឹងកាលពីថ្ងៃអង្គារថា


ស.រ.អា៖ ធនាគារ Bank of America Corp បានឲ្យដឹងកាលពីថ្ងៃអង្គារថា ខ្លួនគ្រោងនឹងដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមារបស់ខ្លួន ដល់កម្មករអាម៉េរិកប្រមាណ២៥ ដុល្លារក្នុងមួយម៉ោងនៅឆ្នាំ ២០២៥ ដែលនេះជាការសន្យារបស់ក្រុមអ្នកនិយោជកថា នឹងបើកប្រាក់ខែបន្ថែម ដល់កម្មកររបស់ពួកគេក្រោយវិបត្តិមេរោគរាតត្បាតកូវីដ១៩ ដែលបានបង្កហានិភ័យអស់រយៈពេលជាងមួយឆ្នាំមកនេះ។

#ប្រភព Reuters

 

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង