ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

សភារុស្ស៊ីបានអនុម័តសេចក្តីព្រាងច្បាប់មួយ ដែលនឹងរារាំងសមាជិកក្រុមជ្រុលនិយមមួយក្រុម


សភារុស្ស៊ីបានអនុម័តសេចក្តីព្រាងច្បាប់មួយ ដែលនឹងរារាំងសមាជិកក្រុមជ្រុលនិយមមួយក្រុម ដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់អ្នកទោសជាប់ពន្ធនាគារ រិះគន់វិមានក្រឹមឡាំងគឺលោក Alexei Navalny មិនឲ្យពួកគេចូលរួមការបោះឆ្នោតសភានៅខែកញ្ញាខាងមុខនេះទេ។

#ប្រភព Reuters

 

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង