ព័ត៌មានជាតិ

ឯកឧត្តម ខៀវ កាញារីទ្ធ រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងព័ត៌មាន អញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងកិច្ចប្រជុំគណៈកម្មការបោះពុម្ពសៀវភៅ ស្តីពីកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ក្រសួងព័ត៌មានការប្រយុទ្ធជំងឺកូវីដ-១៩


នៅព្រឹកថ្ងៃទី ១៨ ខែឧសភា ឆ្នាំ ២០២១ ឯកឧត្តម ខៀវ កាញារីទ្ធ រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងព័ត៌មាន អញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងកិច្ចប្រជុំគណៈកម្មការបោះពុម្ពសៀវភៅ ស្តីពីកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ក្រសួងព័ត៌មានការប្រយុទ្ធជំងឺកូវីដ-១៩, សៀវភៅកំណាព្យចាស់ៗកំឡុងឆ្នាំ១៩៨០ ដល់ ឆ្នាំ១៩៨៣ និពន្ធដោយអ្នកកាសែតកម្ពុជា និងសៀវភៅស្តីពីកម្ពុជា ២០២១៕
ដោយ: ទទក

ព័ត៌មានជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង