ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

មន្ទីរពេទ្យនៅតំបន់ហ្កាហ្សា ដែលកំពុងតែតស៊ូ នឹងចំនួនអ្នកជំងឺមេរោគកូវីដ១៩


មន្ទីរពេទ្យនៅតំបន់ហ្កាហ្សា ដែលកំពុងតែតស៊ូនឹងចំនួនអ្នកជំងឺមេរោគកូវីដ១៩ ដ៏ច្រើនស្រាប់នៅមុនពេលផ្ទុះជម្លោះជាមួយអ៊ីស្រាអែល កាលពីសប្តាហ៍មុន ឥឡូវនេះកំពុងប្រឈមមុខនឹងចំនួនអ្នករបួសដ៏ច្រើន ពីហេតុការណ៍វាយប្រហារគ្នាថែមមួយកំរិតទៀត។

#ប្រភព Reuters

 

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង