ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

រដ្ឋមួយចំនួនរបស់ឥណ្ឌា កាលពីថ្ងៃអាទិត្យនៅតែបន្តបិទខ្ទប់


រដ្ឋមួយចំនួនរបស់ឥណ្ឌា កាលពីថ្ងៃអាទិត្យនៅតែបន្តបិទខ្ទប់ ដើម្បីជួយទប់ស្កាត់ករណីរោគរាតត្បាតមេរោគកូវីដ១៩ ដែលបានសម្លាប់មនុស្សជាង ២៧០០០០ នាក់នៅក្នុងប្រទេសនេះ ខណៈរដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធកំពុងព្យាយាមពង្រឹងការផ្គត់ផ្គង់វ៉ាក់សាំង។

#ប្រភព CNA

 

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង