ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

ក្រុមអ្នកការទូតបាននិយាយថាក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិ


- អ.ស.ប៖ ក្រុមអ្នកការទូតបាននិយាយថាក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិ នឹងពិភាក្សាជាសាធារណៈអំពីអំពើហិង្សាដែលកាន់តែខ្លាំងឡើងៗ រវាងអ៉ីស្រាអែល និងពួកសកម្មជនប៉ាឡេស្ទីន នៅថ្ងៃអាទិត្យនេះ។

#ប្រភព Reuters

 

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង