ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

នាយកដ្ឋានគ្រប់គ្រង និងការពារជំងឺរបស់សហរដ្ឋអាម៉េរិក កាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍បានប្រកាសថា


- ស.រ.អា៖ នាយកដ្ឋានគ្រប់គ្រង និងការពារជំងឺរបស់សហរដ្ឋអាម៉េរិក កាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍បានប្រកាសថា ជនណាដែលបានចាក់វ៉ាក់សាំងការពារមេរោគគ្រប់ដូសហើយ មិនចាំបាច់ពាក់ម៉ាសការពារទៀតទេ ពេលដើរចេញទៅក្រៅផ្ទះ និងនៅក្នុងផ្ទះ ព្រមទាំងតាមកន្លែងជាច្រើនៗផ្សេងទៀត។

#ប្រភព Reuters

 

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង