ព័ត៌មានជាតិ

រដ្ឋបាលខេត្តសៀមរាប សម្រេចបិទការចេញ-ចូល ជាបណ្ដោះអាសន្ន ប៊ូទិច សាយនីង អង្គរ ស្ថិតនៅភូមិត្រពាំងសេះ សង្កាត់គោកចក(ពាក់ព័ន្ធ១នាក់)


រដ្ឋបាលខេត្តសៀមរាប សម្រេចបិទការចេញ-ចូលជាបណ្ដោះអាសន្ន ប៊ូទិច សាយនីង អង្គរ ស្ថិតនៅភូមិត្រពាំងសេះ សង្កាត់គោកចក(ពាក់ព័ន្ធ១នាក់) និងរកឃើញអ្នកវិជ្ជមានជំងឺកូវីដ-១៩ ថ្មី ២នាក់ នៅថ្ងៃទី១២ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២១។
https://t.me/TVKlocal/6840

ព័ត៌មានជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង