ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

ក្រុមហ៊ុនផលិតវ៉ាក់សាំងការពារមេរោគកូវីដ១៩ AstraZeneca របស់អង់គ្លេស និងស៊ុយអែត បានសន្យាផ្តល់ជំនួយមនុស្សធម៌ចំនួន ១ លានដុល្លារដល់ប្រទេសឥណ្ឌា


- វេជ្ជសាស្ត្រ៖ ក្រុមហ៊ុនផលិតវ៉ាក់សាំងការពារមេរោគកូវីដ១៩ AstraZeneca របស់អង់គ្លេស និងស៊ុយអែត បានសន្យាផ្តល់ជំនួយមនុស្សធម៌ចំនួន ១ លានដុល្លារដល់ប្រទេសឥណ្ឌានិងសហគមន៍ដទៃទៀត នៅជុំវិញពិភពលោក ដែលរងគ្រោះធ្ងន់ធ្ងរបំផុតដោយសារជំងឺរាតត្បាតនេះ។

#ប្រភព CNN

 

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង