វ៉ូវីណាម មានមហិច្ឆតាចង់ឃើញចៅក្រម-អាជ្ញាកណ្ដាល យ៉ាងតិច៥នាក់ កាត់សេចក្ដីក្នុងស៊ីហ្គេម ឆ្នាំ២០២៣
ព័ត៌មានកីឡា
ដំណឹងរីករាយ !  វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺកូវីដ-១៩ ចំនួន ៦០ម៉ឺនដូស ជាជំនួយរបស់ចិន ក្នុងដំណាក់កាលទី១ នឹងត្រូវបានដឹកមកដល់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានៅចុងសប្តាហ៍នេះ។
សុខភាព